Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомяване преди изпускане на води в р.Крива във връзка с пълно спиране на ВЕЦ „Момина Клисура“ в периода 10.02.2020г – 10.04.2020г.

Относно: Уведомяване преди изпускане на води в р.Крива във връзка с пълно спиране на ВЕЦ "Момина Клисура" в периода 10.02.2020г – 10.04.2020г.

Уважаеми дами и господа,

На основание График за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец февруари 2020г. Ви уведомяваме, че във връзка с извършваните монтажни работи във ВЕЦ "Момина Клисура" и необходимостта от изпразване на дневен изравнител и напорен тръбопровод за периода 10.02 – 10.04.2020г., е възможно изпускане на води в р.Крива след ВЕЦ "Сестримо" при работа на ВЕЦ.

В съответствие с одобрени заявки наши номера № 43,44 и 45 от ТДУ "Запад", както и на основание графика Ви информираме, че при намерение от страна на ЦДУ/ТДУ да бъдат изпускани води в реката вследствие работата на ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Сестримо" ще получите уведомление по оперативен път преди изпускането на водите.

След уведомяване от наша страна за предстоящото изпускане на съответните количества вода в р.Крива е необходимо отговорните институции да преценят обстановката и при необходимост да създадат организация за безпроблемно отвеждане на изпусканите води в поречието на реката с цел ограничаване на вредното им въздействие.

С УВАЖЕНИЕ,
ГЕОРГИ БЕЛОВОДСКИ

УПРАВИТЕЛ НА НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи"

Документи:

Съобщение АО-411 / 06.03.2020г. / – Изтегли