Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изпускане на водни количества в р.Крива след ВЕЦ „Сестримо“ в размер до 20м3/сек.

Относно: Изпускане на водни количества в р.Крива след ВЕЦ "Сестримо" в размер до 20m3/сек.

Уважаеми госпожи и господа,

"Национална електрическа компания" ЕАД извършва планови ремонтни дейности по съоръжения на ВЕЦ "Момина Клисура" в периода 10.02.2020г – 01.05.2020г. изискващи пълно спиране на централата, изпразване на напорния тръбопровод и понижаване на водното ниво на дневен изравнител "Момина Клисура".

В съответствие с чл.142 от Закона за водите, Ви информирам, че в рамките на периода при възникване на необходимост от задоволяване нуждите на електроенергийната система, някои от хидроагрегатите на ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Сестримо" могат да бъдат включвани, като отработените от ВЕЦ "Сестримо" води ще бъдат изпускани в река Крива.

Максимално очаквано количество в реката след централата ще бъде до 20m3/сек.

На база гореизложеното, моля да създадете необходимата организация за безпроблемно отвеждане на изпусканите водни количества по поречието на реката, с цел ограничаване вредното въздействие на водите. Моля да имате предвид, че при необходимо спешно включване на агрегати, ще бъдете уведомявани само по телефон. При планирани включвания ще бъдете уведомявани по оперативен път чрез имейл и/или телефон.

Дейностите са отразени в месечния график на МОСВ.
При Промяна в обстоятекствата ще бъдете уведомени своевременно.

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАН ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД

Документи:

Съобщение АО-412 / 06.03.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/