Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Профилактични ремонтни дейности на електросъорижения

ДО
ОБЩИНА БЕЛОВО

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Уважаеми клиенти,
С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за появата на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риска от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на "Електроразпределение Юг" ЕАД:

Клиент Наименование на обект Адрес ИТН Дата Час от: Час до:
1 1000358189 Магазин за пром.стоки гр. Белово, ул. Юндола 0, *3 3233243 13.07.2020 09:00 17:00
2 1000358189 Магазин за пром.стоки гр. Белово, ул. Юндола 0, *3 3233243 14.07.2020 09:00 17:00

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,
"Електроразпределение Юг" ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр.Г.Данов 37

Документи:

Съобщение / 06.07.2020г. / – Изтегли