Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Дирекция „Бюро по труда“ – За вас работодатели

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда" – гр. Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция "Бюро по труда"- гр. Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

– безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 4785,60 лв.;
– безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3853,00 лв.;
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 4251,00 лв.;
– за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 4415,59 лв.;
– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3210,00 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

– работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 6324,00 лв.;
– държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 12648,00 лв.

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

Обучение на възрастни:
– обучение на възрастни – безработни лица по чл.63, ал.1, т.1 от ЗНЗ–свободни средства – 1629,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – гр. Септември, както и на тел. 03561/2056.

 

Документи:

Съобщение – Дирекция "Бюро по труда" / 07.02.2019г. / – Изтегли