Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение – Отдел „Местни данъци и такси“

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,    

Уведомяваме Ви, че от 09.02.2017 г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 г.  Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

– първа вноска до 30.06.2017 г.
– втора вноска  до 31.10.2017 г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2017 г. се прави отстъпка от 5 %.

Задълженията си може да платите:
– в брой на касата на отдел „МДТ” находяща се в административната сграда на Община Белово, ул. „Орфей” № 4А от 08.00 ч. до 17.00 ч.;
– по банковата сметка на Община Белово в "Търговска банка" АД

IBAN: BG64 DEMI 9240 8400 1824 31
BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане:
    442100 –  данък върху недвижимите имоти;
    442300 – данък върху превозните средства;
    442400 – такса битови отпадъци;

Документи:

Съобщение / 17.03.2017 г. / – Изтегли