Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.1, буква "а" от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

Документи:

Съобщение / 15.03.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/