Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение – „Отдел Местни данъци и такси“

Съобщение
"Отдел Местни данъци и такси"

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,
Уведомяваме Ви, че от 18.01.2021г. започна плащането на данък върху недвижимите имоти, такси битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021г. Дължимите налози може да заплатите на две равни вноски както следва:

първа вноска до 30.06.2021г.
втора вноска до 31.10.2021г.

На предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2021г. се прави отстъпка от 5%.

Задълженията си може да заплатите:

– В брой на касата на отдел "МДТ" находяща се в административната сграда на Община Белово, ул. Орфей № 4А от 08.30ч. до 17.00ч. – На касите в кметствата по населените места, находящи се на територията на общината;
– Във всеки клон на Български пощи;
– Във всеки офис на Изипей АД;
– По банкова сметка на Община Белово в Търговска банка "Д"

IBAN: BG64DEMI92408400182431
BIC: DEMIBGSF

Код за вид плащане:
442100 – данък върху недвижимите имоти;
442300 – данък върху превозните средства;
442400 – такса битови отпадъци;

Документи:

Съобщение – "Отдел Местни данъци и такси" / 20.01.2021г. / – Изтегли