Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.20г. на министъра на здравеопазването, центърът за обслужване на гражданите /грао/ в сградата на община белово ще работи на 22.03.2020 г. /неделя/ от 9.00 ч. до 12.00 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщение във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.20 г. на министъра на здравеопазването, центърът за обслужване на гражданите /грао/ в сградата на община белово ще работи на 22.03.2020 г. /неделя/ от 9.00 ч. до 12.00 ч., с цел издаване на удостоверения за настоящ адрес на лицата, на които е необходимо.

 

https://www.livechatalternative.com/