Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

На 16.01.2019год. в община Белово е постъпило „Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС“

На 16.01.2019год. в община Белово е постъпило "Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС"
придружено с Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

0т "Кемпфайър БГ" ЕООД ; ЕИК: 204364474; с.Аканджиево, Община Белово, Област Пазарджик ул. Четвърта 6
и приложени към него документи, които са обявени на 16.01.2019год. на информационното табло в деловодството на Община Белово.

Документи:

Идеен проект: Къмпинг Аканджиево / 22.01.2019г / – Изтегли

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС / 22.01.2019г / – Изтегли

Уведомление по чл.6 / 22.01.2019г / – Изтегли

Скица / 22.01.2019г / – Изтегли