Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по заетостта – За Вас работодатели

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 05.03.2020г. разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Обучение на възрастни: Средства в лв.
– обучение за професионална квалификация на безработни лица по чл.63, ал.1,т.1 от ЗНЗ 1944.00
– обучение по ключови компетентрности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ 1000.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – гр.Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение /09.03.2020г. / – Изтегли