Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед на кмета на Община Белово във връзка с COVID-19

З А П О В Е Д
№ 90 / 09.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед РД-01-117/08.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19

Н А Р Е Ж Д А М

1. На 09.03.2020г. от 14.30ч. да се проведе съвещание на Щаба при кризи.
2. На територията на Община Белово:
2.1. Да бъдат преистановени посещенията на културни мероприятия;
2.2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика;
2.3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
2.4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.
3. В Общинска администрация Белово до второ нареждане:
3.1. Да бъдат преустановени отворените врати за граждани;
3.2. В Центъра за услуги и информация да се обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност;

Настоящата заповед да се връчи на Началника на Полицейски участък Белово, кметове по населени места на територията на Община Белово, и Об;астен управител на Пазарджишка Област – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ненка Тодорова зам.Кмет на Община Белово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

Документи:

Заповед /09.03.2020г. / – Изтегли