Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно получаване на обезщетения при безработица

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с публикувания на 20.03.2020 г. от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 13.03.2020 г.

Дирекция "Бюро по труда" Септември Ви уведомява,

че за времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП).

Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в "Бюро по труда" Септември и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.

Документи:

Съобщение / 25.03.2020г. / – Изтегли

Помощни материали за електронна регистрация в Дирекция "Бюро по труда" / 25.03.2020г. / – Изтегли

Списък на служители за информация и консултиране / 25.03.2020г. / – Изтегли