Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № ПК-04-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение № ПК-04-ПР/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда относно инвестиционно предложение (ИП) "Закриване и реконструкция на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88,м. "Вучата могила" по КККР на с.Дъбравите, общ.Белово, обл. Пазарджик етапно строителство, етао I – Техническа рекултивация, етап II – Биологична рекултивация.

Документи:

Съобщение Изх.№ ПД-01-550-(21) / 26.01.2021г. / – Изтегли

Решение № ПК-04-ПР/2021г. / 26.01.2021г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/