Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение: Въз основа на уведомително писмо с наш вх. №АО-798/18.05.2015 г. община Белово съобщава на земеделските стопани със собствени животни

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Въз основа на уведомително писмо с наш вх. №АО-798/18.05.2015 г. община Белово съобщава на земеделските стопани със собствени животни, ползващи затревени площи, че „Българско земеделско производство” ООД дава съгласието си да бъде осигурен безвъзмезден достъп на желаещите стопани да ползват постоянни затревени площи, след като подадат заявление чрез община Белово до „Българско земеделско производство” ООД и при спазване на всички изисквания за използване на затревени площи.