Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение: Община Белово съобщава на заинтересованите жители на общината, че е открита процедура за приемане на документи за ползване на социална услуга

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белово съобщава на заинтересованите жители на общината, че е открита процедура за приемане на документи за ползване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора” – с. Дъбравите.

Документите могат да бъдат подавани в сградата на община Белово, ет. 2 – г-жа Мария Грозданова.