Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изпълнение на СМР на обект: „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово“

Изпълнение на СМР на обект: „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово.“ по договор № 36/3/3130304/03.10.2013 година, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Документация:

 Изтегли