Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури" в ПИ с идентификатор:03592.503.1690, с възложител ,,Хен Хаус" ЕООД ,внесено с уведомление с вх. № ПД-01-36/31.01.2022 г.,

 

Документи:

Уведомление – Изтегли