Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за записване за дърва за огрев 2022-2023г.

ОТНОСНО: осигуряване на дърва за огрев на населението на територията на община Белово в територялния обхват на ТП ДГС – Белово през 2022г.

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ – Изтегли