Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 249/29.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 249/ 29.10.2019 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 953-МИ/04.09.2019г на ЦИК

О П Р Е Д Е Л Я М:

На територията на Община Белово за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването във втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11.2019г., следните СИК:

СИК № 13040004 – гр. Белово, кв. Малко Белово, ул. Йордан Говедаров № 21 /Читалище/;

СИК № 130400007 – с. Дъбравите, ул. "Втора" №1 /Кметство/

Пред горепосочените секции да се поставят табели и други обозначителни знаци съгласно Решение № 953-МИ/04.09.2019г. на ЦИК.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите за сведение и изпълнение.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед № 249 /31.10.2019г. / – Изтегли