Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 253/29.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 253/ 29.10.2019 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.183, ал.3 и чл.175 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/27.08.2019г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на втори тур на Изборите за общински съветници и кметове на 03.11.2019г. на територията на Община Белово.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. За временни обемни информационно-разяснителни материали със самостоятелни метални конструкции в гр. Белово:
– в зелените площи в пространството между кв.4, 7 и 9 по план на града и бул. "Освобождение";
– вътрешните пространстра между обществените сгради;
– вътрешно квартално пространсто в кв.60-центъра;
– зелена площ, затворена между кв.38,48 и 52 /кв.Разсадника/;
– зелена площ между бул. "Юндола" и р.Яденица – кв. 26,33 и 34;

2. Местата за лепене на други информационно-разяснитени материали:
– всички временни ограждения на строежи и обекти, подпона стена на църквата и подпорна стена на ул. "Иван Вазов";
– поставяне на временни пана за залепване на агитациони материали-пространството между сградата на РПК-Белово и магазин на Пейчеви;
– в района на клубовете на политическите партии;

3. Агитационните материали на сгради, огради и витрини се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.

4. Поставяне на информационно-разяснителни материали по населените места в община Белово:
– кметство Сестримо – информационно табло на селото;
– кметство Дъбравите – информационно табло на селото;
– кметство Габровица – информационно табло на селото;
– кметство Момина Клисура – информационно табло на селото;
– кметство Аканджиево – информационно табло на селото;
– кметство Мененкьово – информационно табло на селото;
– кметство Голямо Белово – информационно табло на селото;

Настоящата заповед да се обави на информационното табло на сградата на Общинска администрация и в района на Общината.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед № 253 /31.10.2019г. / – Изтегли