Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 254/29.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 254/ 29.10.2019 г.

На основание чл.44,ал.1,т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с провеждането на втори тур на избори за общински съветници и за кметове на територията на Община Белово на 03.11.2019г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Да не се продават и сервират спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения /ресторанти,заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове/, местата за настаняване /семейни хотели/ и други обществени места на територията на община Белово от 20:00ч. на 02.11.2019г. до 08:00ч на 04.11.2019г. Цитираните по-горе обекти, работещи през посочения интервал от време, могат да сервират храни и безалкохолни напитки.

2. Длъжностните лица по гражданското състояние в община Белово да уведомят за забраната по т.1 от настоящата заповед лицата, желаещи да сключат брак или да провеждат други семейни тържества.

3. С оглед намаляване на предпоставките за нарушаване на обществения ред, ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови, спортни и други публични прояви в изборния ден.

4. Ограните на МВР да оказват съдействие на Общинската администрация и СИК/ПСИК при строго спазване на законовите разпоредби.

Настоящата заповед да се оповести като се публикува на официалния сайт на община Белово и се постави на информационните табла в гр. Белово и кметствата и на други подходящи места.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед № 254 /31.10.2019г. / – Изтегли