Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 342/28.10.2019г.

З А П О В Е Д

№ 342/ 28.10.2019 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

О П Р Е Д Е Л Я М:

Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването на битови отпадъци, както и честотата на сметосъбирането и метоизвозване през 2020г.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Заповед № 342 /31.10.2019г. / – Изтегли