Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Поздравителен адрес на ВрИД кмета на Община Белово по случай 1 Ноември

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1 НОЕМВРИ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,
КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

Днес ние се прекланяме пред делото на онези велики българи, които с книжнина и просвещение са успели да съхранят и разпространят през вековете ценностите на българската духовност и нация. Благодарение на всички тях сме съхранили своя бит и култура.

Вие, съвременните будители, сте призвани да продължите тяхното дело, да предавате гордо на следващите поколения завещаната ни българска духовност и традиции.

Пожелавам Ви вяра и кураж по пътя на просветата!

Поздравявам Ви с Деня на народните будители – 1 Ноември!

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Поздравителен адрес