Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ЗАПОВЕД № 41/17.02.2022 г.

З А П О В Е Д

№ 41/17.02.2022 г.

гр. Белово

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 25 от Наредбата за „Изграждане и опазване на зелената система на територията на община Белово”, във връзка със сигнал с вх. № – 19/14.02.2022 г. на жителите от квартала, с което ни информират, че дърветата са изсъхнали и опасни и с проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улица ,, Чавдар Войвода  и последващо ремонтиране на уличното платно и тротоарните настилки в гр. Белово

 

 

Документи:

ЗАПОВЕД – Изтегли