Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

З А П О В Е Д № 487 – На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 и във връзка с чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 и във връзка с  чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси ОПРЕДЕЛЯМ:
І.Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването   на битови отпадъци,  както и честотата на сметоизвозване през 2014 г.: 1.Град Белово /вкл. кв.Малко Белово/ – почистване 4 пъти в месеца на следните райони: 1.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

– ул. „Лъките”; – ул. ”Свети Климент Охридски”; – ул.”Акациева”; – ул.” Гайтановец”; – ул.” Свети Марко”; – ул” Капитан Йоновски”; – ул.” Кокиче” ; – бул.” Освобождение”; – ул.”Дъбравско шосе”; – ул.”Средна гора”; – ул.” Раковица”; – ул.” Щрабан войвода”; – ул.”Захари Стоянов” ; – ул.”Барон Хирш”; – ул.” Мария Шутич”; – ул.” Здравец”; – ул.” Отец Паисий”; – ул.”Марица”; – ул.” Юндола”; – ул.”Азово”; – ул.” Алабак”; – ул.” Васил Левски”; – ул.” Балабаница”; – ул.” Христо Ботев”; – ул.” Чавдар войвода”; – ул.” Иван Вазов”; – ул.” Левке” ; – ул.” Тодор Каблешков”; – ул.”Яденица”; – ул.”Надежда”; – ул.”Белия камък”; – ул.”Априлско въстание”; – ул.”Поп Михаил Радулов”; – ул.”Георги Бенковски”; – ул.”Алеко Константинов” ; – ул.”Орфей”; – ул. ”Свети Спас”; – ул. ”Рила”; – ул.” Родопи”; – ул.” Юрий Гагарин”; – ул.” Теменуга”; – ул.” Градище”; – ул.” Добрилец”; – ул.” Еледжик”; – ул.”Методи Клисаров”; – ул.” Млековица” ; – ул.”Момина сълза”; – ул.” Петров път”; – ул.” Иглика”; ул.” Синчец” ; – ул.” Спартак”; – ул.” Стоян войвода”; – ул.” Стоян Говедаров”; – ул.” Стоян Шопов” – ул.” Тракия”; – ул.” Хайдушко кладенче”; – ул.” Христо Миладинов”; – ул.” Четвърти септември”; – ул.” Йордан Говедаров”; – ул.” Яне Сандански”; – ул.” Ясен”; – ул.”Стената „; – ул.” Могилата”; – ул.” Еделвайс”; – ул.” Божур”; – ул.Латинка”; – ул.”Невен”;

1.2. Извън  урбанизираната територия, както следва:

– Комплекс „Топлата вода”; – Цех за минерална вода; – Бензиностанция „ВАЛ”; – Дърводелски цех – гр.Белово,      ул.”Юндола”№100; – „ Импрегнация 2000”АД. – Подстанция EVN – м.Кутела, ф-ма „МиВ” -„Елит –Корект”ЕООД -РПК м.Кутела

2.За село Сестримо – почистване всяка втора и четвърта седмица от месеца на следните райони: 2.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

-ул.”Първа”; -ул.”Втора”; -ул.”Трета”; -ул.” Четвърта”; -ул.” Пета”; -ул.”Шеста”; -ул.”Седма”; -ул.” Осма”; -ул.” Девета”; -ул.”Десета”; -ул.”Единадесета”; -ул.”Дванадесета”; -ул.”Тринадесета”; -ул.”Четиринадесета”; -ул.”Петнадесета”; -ул.” Шестнадесета”; -ул.”Седемнадесета”; -ул.”Осемнадесета”; -ул.” Деветнадесета”; -ул.”Двадесета”; -ул.”Двадесета и първа”; -ул.”Двадесета и втора”; -ул.”Двадесет и трета”; -ул.”Двадесет и четвърта”; -ул.”Двадесет и пета”; -ул.”Двадесет и шеста”; -ул.”Двадесет и седма”; -ул.”Двадесет и осма”; -ул.”Двадесет и девета”; -ул.” Тридесета”; -ул.” Тридесет и първа”; -ул.” Тридесет и втора”; -ул.” Тридесет и трета”; -ул.” Тридесет и четвърта”; -ул.” Тридесет и пета”; -ул.” Тридесет и шеста”; -ул.” Тридесет и седма”; -ул.” Тридесет и осма”; -ул.” Тридесет и девета”; -ул.” Четиридесета”; -ул.”  Четиридесет и първа „; -ул.”Четиридесет и втора „; -ул.”  Четиридесет и трета „; -ул.”  Четиридесет и четвърта „; -ул.”  Четиридесет и пета „; -ул.”  Четиридесет и шеста„; -ул.”  Четиридесет и седма „; -ул.”  Четиридесет и осма„; -ул.”  Четиридесет и девета „;

2.2. Извън  урбанизираната територия, както следва: – Месността „Чаира” съгласно ПРЗ; – ВЕЦ „Чаира”, ВЕЦ „Белмекен”, ВЕЦ „Сестримо”; – Подстанция „Ветрен”; – Дърводелски цех- гара Сестримо; – Язовирен район- с.Сестримо; – „Хидрострой” ЕООД – ул.”Сестримо 2”; – Ф-МА „Бепро”АД -„Персонал инжинеринг”ЕООД -„Сарина”ЕООД -Стефанов груп 2006”ЕООД 3.За село Габровица – почистване всяка втора и четвърта седмица от месеца на следните райони:
3.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

-ул.”Първа”; -ул.”Втора”; -ул.”Трета”; -ул.” Четвърта”; -ул.” Пета”; -ул.”Шеста”; -ул.”Седма”; -ул.” Осма”; -ул.” Девета”; -ул.”Десета”; -ул.”Единадесета”; -ул.”Дванадесета”; -ул.”Тринадесета”; -ул.”Четиринадесета”; -ул.”Петнадесета”;

4. За село Момина Клисура – почистване всяка втора и четвърта седмица от месеца на следните райони: 4.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

– ул.”Професор Христо   Вакарелски”, – ул.”Есперанто”; – ул.”Октомврийска”; – ул.”Втора”; ул.”Трета”; – ул.” Четвърта”; – ул.” Пета”; – ул.”Шеста”; – ул.”Седма”; – ул.” Осма”; – ул.” Девета”; – ул.”Десета”; – ул.”Единадесета”; – ул.”Дванадесета”; – ул.”Тринадесета”; – ул.”Четиринадесета”; – ул.”Петнадесета”; – ул.” Шестнадесета”; – ул.”Седемнадесета”; – ул.”Осемнадесета”; – ул.” Деветнадесета”; – ул.”Двадесета”; – ул.”Двадесета и първа”; – ул.”Двадесета и втора”; – ул.”Двадесет и трета”; – ул.”Двадесет и четвърта”; – ул.”Двадесет и пета”; – ул.”Двадесет и шеста”; – ул.”Двадесет и седма”; – ул.”Двадесет и осма”.

4.2. Извън  урбанизираната територия, както следва: – ВЕЦ”Момина Клисура”. 5. За село Дъбравите – почистване всяка втора и четвърта седмица от месеца на следните райони: 5.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

– ул.”Първа”; – ул.”Втора”; – ул.”Трета”; – ул.” Четвърта”; – ул.” Пета”; – ул.”Шеста”; – ул.”Седма”; – ул.” Осма”; – ул.” Девета”; – ул.”Десета”; – ул.”Единадесета”; – ул.”Дванадесета”; – ул.”Тринадесета”; – ул.”Четиринадесета”; – ул.”Петнадесета”; – ул.” Шестнадесета”; – ул.”Седемнадесета”; – ул.”Осемнадесета”; – ул.” Деветнадесета”; – ул.”Двадесета”; – ул.”Двадесета и първа”; – ул.”Двадесета и втора”; – ул.”Двадесета и трета”.

6.За село Аканджиево – почистване всяка втора и четвърта седмица от месеца на следните райони: 6.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

– ул.”Първа”; – ул.”Втора”; – ул.”Трета”; – ул.” Четвърта”; – ул.” Пета”; – ул.”Шеста”; – ул.”Седма”; – ул.” Осма”; – ул.” Девета”; – ул.”Десета”; – ул.”Единадесета”; – ул.”Дванадесета”; – ул.”Тринадесета”; – ул.”Четиринадесета”; – ул.”Петнадесета”; – ул.” Шестнадесета”; – ул.”Седемнадесета”; – ул.”Осемнадесета”; – ул.” Деветнадесета”; – ул.”Двадесета”; – ул.”Двадесета и първа”; – ул.”Двадесета и втора”; – ул.”Двадесет и трета”; – ул.”Двадесет и четвърта”; – ул.”Двадесет и пета”; – ул.”Двадесет и шеста”; – ул.”Двадесет и седма”; – ул.”Двадесет и осма”.

7.За село Мененкьово – почистване всяка втора и четвърта седмица от месеца на следните райони: 7.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

– ул.”Първа”; – ул.”Втора”; – ул.”Трета”; – ул.” Четвърта”; – ул.” Пета”; – ул.”Шеста”; – ул.”Седма”; – ул.” Осма”; – ул.” Девета”; – ул.”Десета”; – ул.”Единадесета”; – ул.”Дванадесета”; – ул.”Тринадесета”; – ул.”Четиринадесета”; – ул.”Петнадесета”; – ул.” Шестнадесета”; – ул.”Седемнадесета”; – ул.”Осемнадесета”; – ул.” Деветнадесета”; – ул.”Двадесета”; – ул.”Двадесета и първа”; – ул.”Двадесета и втора”; – ул.”Двадесет и трета”; – ул.”Двадесет и четвърта”; – ул.”Двадесет и пета”; – ул.”Двадесет и шеста”; – ул.”Двадесет и седма”; – ул.”Двадесет и осма”.

8.За село Голямо Белово – почистване всяка втора и четвърта седмица от месеца на следните райони: 8.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

– ул.”Алабак”; – ул.” Свети Никола”; – ул.”Църковна”; – ул.”Юндола”; – ул.”Първа”; – ул.”Втора”; – ул.”Трета”; – ул.” Четвърта”; – ул.” Пета”; – ул.”Шеста”; – ул.”Седма”; – ул.” Осма”; – ул.” Девета”.

8.2. Извън  урбанизираната територия, както следва: – Местността „Ливада бачия”. ІІ.Обезвреждането на битови отпадъци да се извършва на общинското сметище в месността „Савови ниви” с.Дъбравите. ІІІ. Териториите за обществено ползване, на които да се поддържа чистотата:

    Ул.”Христо Ботев”;
    Ул.”Освобождение” от №23 до №125 и от №48 до ЖП прелеза за с.Дъбравите.
    Ул.”Тодор Каблешков” от №2 до №18 до №1 до №11
    Ул.”Васил Левски”;
    Ул.”Юндола” от двете страни ЖП гара Белово до ДГС–Белово;
    Площади и алеи на град Белово и населените места на територията на цялата община.

Настоящата заповед  да се обяви публично и доведе до знанието на съответните длъжностни  лица за сведение и изпълнение. инж.Костадин Варев Кмет на община Белово

гр. Белово,29.10.2013г.