Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обществено обсъждан за инвестиционно предложение: Проект „Яденица“ за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ чрез изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“

О Б Я В А

„НАЦИОНАЛНА  ЕЛЕКТРИЧЕСКА  КОМПАНИЯ”  ЕАД

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Проект „Яденица” за Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира”.

Срещите ще се проведат:

  • За Община Белово, с. Голямо Белово и с. Сестримо – на 20.06.2017 г., от 12:00 часа, в салона на читалище „Свети Свети Кирил и Методий” в гр. Белово;
  • За Община Велинград, с. Юндола и с. Пашови – на 21.06.2017 г. от 10:30 часа, в голямата заседателна зала на Община Велинград.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:30 до 16:00 часа в сградите на: Община Белово – при Сийка Калайджийска – еколог, стая 9, етаж ІІ; в новата сграда на Община Велинград – Дирекция ИПТР, ет. ІІІ, стая 44; кметство Голямо Белово – при кмета; кметство Сестримо – при кмета; кметство Юндола – при кмета; кметство Пашови – при кмета; „Национална електрическа компания” ЕАД – София, ул. „Веслец” № 5, стая 351-3, при Ради Стоянов, вътрешен тел. 528.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклада за оценка на степента на въздействие, е достъпен на интернет страницата на:

  • Община Белово – на адрес: http://www.belovo.eu/
  • Община Велинград –  на адрес: http://m.velingrad.bg/
  • „Национална електрическа компания” ЕАД – на адрес: http://www.nek.bg/index.php/bg/
  • МОСВ – на адрес: www.moew.government.bg/ключова тема Превантивна дейност/OBOC

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на МОСВ  на адрес: www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000.

Писмени становища могат да се предоставят в приемните за обслужване на гражданите на Община Белово и Община Велинград, при кметовете на с. Голямо Белово, с. Сестримо, с. Юндола и с. Пашови или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ради Стоянов – тел. 0888 448 582, e-mail: rhstoyanov@nek.bg

инж. Росица Ангелова – тел. 0886 063 253, e-mail: r.angelova@dams.nek.bg

 

Документи:

Обява за обществено обсъждане / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Допълнителен доклад – Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Доклад за степента на въздействие / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Оцекна качеството на допълнен и преработен доклад за (ОВОС) / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Задание ОВОС – Яденица / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 1 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 2 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 3 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 4 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 5 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 6 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 7 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 8 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 9 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 10 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 11 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 12 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 13 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 14 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 15 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 16 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 17 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 18 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 20 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 21 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 22 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 23-24 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 25 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 26 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 27 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 29 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 30 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 32 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Приложение 33 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Нетехническо резюме / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Допълнителни Приложения 1 – 7 / 10.05.2017 г. / – Изтегли

Допълнителни Приложения и протоколи / 10.05.2017 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/