Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2016-00045

"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045, публикувана с Обявление в АОП с номер 728786 и Решение с номер 728783

Документи:

Протокол № 1 / 22.06.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 2 / 02.08.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 3 / 15.08.2016 г. / – Изтегли

Съобщение – Ценови предложения / 17.08.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 4 / 29.08.2016 г. / – Изтегли

Решение № 335 / 29.08.2016 г. / – Изтегли