Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 197 / 01.06.2020г.

ЗАПОВЕД
№ 197/01.06.2020г.

Във връзка с реализация на проект "Неотложно аварийно укрепване на свлачища в кв.17 и кв.18 с.Габровица и издадени на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.194 от ЗУТ Заповед № 131/27.03.2020г. Заповед №131a/27.03.2020г. и допусната явна фактическа и техническа грешка"

НАРЕЖДАМ:

1. В Заповед №131/27.03.2020г. текста "Собственик на УПИ XXVII-138 в кв.18 на с.Габровица" да се чете както следва: "Собственик на УПИ XXXI-134 в кв.18 на с.Габровица".

2. В Заповед №131а/27.03.2020г. текста "Собственик на УПИ XXVII-138 в кв.18 на с.Габровица" да се чете както следва: "Собственик на УПИ X-129 в кв.17 на с.Габровица".

Заповедта да се публикува в сайта на община Белово.

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 197/01.06.2020г. / 04.06.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/