Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно предоставяне на документи удостоверяващи собствеността на сграда, построена в УПИ Х-14, кв.10А по плана на курорт Чайра

СЪОБЩЕНИЕ

УПИ, X-14,кв.10А по плана на курорт Чайра одобрен с Решение № 803/2015г. на ОС – Белово и Заповед № 438/13.12.2017г. на кмета на Община Белово за одобрено ЧИ ПУП-ПРЗ ее собственост на Община Белово, съгласно АЧОС № 6255/09.02.2018г. Построено масивно жилище в имота е отразено в разписания лист с неустановен собственик.

Заинтересованите лица и собственика на масивно жилище със ЗП=38.8кв.м/по графични данни/, построено в УПИ X-14, кв. 10А по плана на курорт Чайра е необходимо в 14 /четиринадесет/ дневен срок да представят в администрацията на Община Белово, документи удостоверяващи собствеността на сградата.

Община Белово

Документи:

Съобщение / 10.07.2019г. / – Изтегли