Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

РИОСВ Пазарджик – Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за Дунева махала

Относно: Инвестиционно предложение (ИП): "Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с. Момина Клисура, общ.Белово, обл. Пазарджик, внесено с вх.№ ПД-01-565/08.10.2020 г. и допълнителна информация от 14.10.2020г.

Документи:

Писмо РИОСВ-127 / 16.12.2020г. / – Изтегли