Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 от 2016г за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на разсителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Съобщение относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016г за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на разсителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Документи:

БМ-7/19.01.2021г. – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/