Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № РД-02-15-69 / 25.07.2017г. за разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план

Приложено, изпращаме Ви Заповед № РД-02-15-69 / 25.07.2017г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за обект: "Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чайра" с изграждане на язовир "Яденица" и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир "Чайра" (Обект "Яденица") на територията на: община Велинград – с. Пашово, с. Юндола и община Белово – гр. Белово, с. Сестримо, за разгласяване по реда на чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията.

Документи:

Заповед / 01.08.2017г. / – Изтегли

Задание за ПУП по реда на чл. 125 от ЗУТ / 25.08.2017г. / – Изтегли