Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на Община Белово“ ID: 00112-2018-0012

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на Община Белово, извършване на  специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на територията на Община Белово и извършване на специализиран превоз за дневен център за деца с увреждания по утвърдени направления" ID: 00112-2018-0012.

Обявления

07.11.2018 г.

Разяснения по документацията