Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Местни избори 2019

Заповед – № 245 / 02.09.2019 г.

З А П О В Е Д
№ 245 / 02.09.2019 г.

На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, чл. 44, ал.1, т.1 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Решение No 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК, образувам избирателните секции и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждането на Изборите за общински съветници и за кметовена 27 Октомври 2019 г. на територията на община Белово.

Read More

Централна Избирателна Комисия – Решение № 603-МИ

РЕШЕНИЕ
№ 603-МИ
София, 12.08.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение №600-МИ от 9 август 2019 г. на ЦИК за провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Read More

Покана

Изх. № АО-1132/12.08.2019 г.

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
Партия "ГЕРБ";
Коалиция "БСП за България";
Коалиция "Обединени патриоти"
Партия "ДПС";
Партия "Воля"
В ОБЩИНА БЕЛОВО

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ,
НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ,
Коалиция "Демократична България – обединение"
И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 във връзка с чл. 74, 75, 76, 77, чл. 80, чл. 81 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК, Ви каня на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия /ОИК/ за община Белово във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Read More