Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Местни избори 2019

Заповед – № 304 / 03.10.2019г.

З А П О В Е Д № 304/ 03.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 и чл. 175 от Изборния кодекс и Решение № 794-МИ/ 27.08.2019 г. на ЦИК, във връзка с произвеждането на Изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово.

Read More

Заповед – № 260 / 11.09.2019г.

З А П О В Е Д
№ 260
гр. Белово / 09.09.2019 г.

На основание чл. 8, ал.6 и 41, ал. 3 от ИК и чл. 44, ал. 1, т. 1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждането на Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на територията на община Белово

Read More

Заповед – № 258 / 11.09.2019г.

З А П О В Е Д
№ 258
гр. Белово / 09.09.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99,т.1 от АПК, и във връзка с Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК г. относно образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес за провеждането на Изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019г. на територията на Община Белово, както следва:

Read More