Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публични покани

„Избор на изпълнител за извършване на довършително СМР на спортни съоръжения, чрез доставка и монтаж на изкуствена трева“ ID: 9044449

„Избор на изпълнител за извършване на довършително СМР на спортни съоръжения, чрез доставка и монтаж на изкуствена трева“ ID: 9044449

Read More

Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкци ID: 9049356

 "Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкция" ID 9049356

Read More

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово ID-9040452

СМР и концепция за ЦГЧ с предварителни инвестиционни проучвания – идеен проект за публични пространства с покриване на р. Яденица в гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик – Eтап 2 – Rнженеринг“ ID-9040452

Read More

Ремонтни и възстановителни работи на тротоарни, алейни, пешеходни и паркингови настилки в ЦГЧ, кварталите и населените места на територията на град Белово и Община Белово – ID: 9037211

Ремонтни и възстановителни работи на тротоарни, алейни, пешеходни и паркингови настилки в ЦГЧ, кварталите и населените места на територията на град Белово и Община Белов“ – ID: 9037211

Read More

Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение” находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“ ID : 9034761

Изграждане на спортно съоръжение, места за отдих, спорт и развлечение находящ се в имот с индентификатор 03592.502.1628, УПИ VII , от кв. 56 по плана на гр.Белово , Община Белово , обл. Пазарджик“.  ID: 9038146

Read More

Зимно поддържане на улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2014/2015 година ID: 9034571

Зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Белово за оперативен сезон 2014/2015 година. ID: 9034571

Read More